I 2014 brant det på Frøya.

Vår fotograf leverte bilder til Blant annet NTB Scanpix og TV2.

Foto: Joakim Halvorsen